Ympäristö

Ympäristöystävällinen valmistus
Kuten monella muullakin alalla, myös meidän asiakkaamme vaativat ympäristöystävällisiä tuotteita. Tästä on muodostunut tärkeä kilpailuasetelma, sillä on tärkeää pystyä täyttämään asiakkaiden odotukset. RBM:llä kestävä tuotanto on ollut luonnollinen valinta ja me jatkuvasti pyrimme pienentämään ekologista jalanjälkeämme.

Me noudatamme ympäristön ja laadun kannalla olevia säännöksiä ja vaadimme paljon alihankkijoiltamme. Teemme jatkuvasti työtä päästöjen ja saastuttamisen ehkäisemiseksi ilman, että se näkyisi laadun heikkenemisessä tai liikevaihdossa.

Laatu-ja ympäristösertifikaatti
RBM on sertifioitu DS/ISO 9001 laatujärjestelmällä ja DS/ISO 14001 ympäristöjärjestelmällä. ISO 14001 ympäristöjärjestelmän noudattaminen tarkoittaa, että me otamme ympäristön huomioon jokaisessa tuotantovaiheessa. Meillä on käytössämme oikeanlaiset puitteet ympäristöpolitiikan ylläpitoon ja sen kehittämiseen.

Pyrimme jatkuvasti tarjoamaan parasta mahdollista palvelua. Tavoitteenamme on luoda parempi ympäristö ja varmistaa jatkuva laadun parantaminen valikoimalla parhaat raaka-aineet, huolehtimalla valmistusprosessista ja valitsemalla sopivat yhteistyökumppanit.