Takuu

Kaikilla tuotteilla on kuuden vuoden takuu
RBM:llä on kunnia valmistaa ja toimittaa toimisto-, neuvottelu- ja ruokalakalusteita, jotka vastaavat laatu- ja suunnitteluvaatimuksia. Tästä johtuen myönnämme kuuden vuoden takuun valmistusvirheitä vastaan kaikille tuotteillemme. Kaasujousilla on elinikäinen takuu.

EN 1335
EN 1335, osat 1, 2 ja 3 ovat yleisiä eurooppalaisia toimistotuolien standardeja:

 • Osa 1: Mitat. Mittojen määritelmä.
 • Osa 2: Turvallisuusvaatimukset.
 • Osa 3: Turvallisuuden testausmenetelmät.

EN 1335:n vaatimukset, osa 1:
Mitat ja niiden määritelmät takaavat, että jokainen 151 cm – 192 cm pitkä henkilö voi säätää työtuolin sopivaksi hänelle itselleen.

Tuolin mittojen vaatimukset riippuvat tuolista:

 • Tyyppi A: työtuoli, joka voidaan säätää käyttäjälle yksilöllisesti.
 • Tyyppi B: työtuoli, jossa on vähemmän säätömahdollisuuksia.
 • Tyyppi C: työtuoli, jossa on vain muutama säätömahdollisuus. Esimerkiksi selkänojaa ja istuinta ei voida säätää suhteessa toisiinsa.

Testit
RBM:n tuote on suunniteltu ja valmistettu jokapäiväiseen käyttöön. Huonekaluja käytetään monta tuntia päivässä ja hyvin usein niillä on monta eri käyttäjää. Tiedämme, että tämä vaatii erikoislaatua jokaista yksityiskohtaa ajatellen ja siksi tuotteiden kestävyyttä testataan loputtomasti.

Myynti- ja toimitusehdot

 1. Jokainen vastaanotettu tilaus sisältää varauksen lakkoa, sulkemista, luonnonkatastrofia, sotaa tai sodan seurauksia sekä muita mullistuksia vastaan.
   
 2. Me määritämme toimitusajat parhaimman arvion mukaan, joten ne eivät ole sitovia. RBM pyrkii toimittamaan tilatut tuotteet ennalta sovitun toimitusajan mukaan mutta RBM ei ole korvausvelvollinen mikäli toimituksen viivästymisestä koituu rahallisia haittoja tilaajalle. Toimituksen viivästyminen ei myöskään oikeuta tilaajaa perumaan tilaustaan.

  Lakot, sulkemiset, luonnonkatastrofit, sota ja sodan seuraukset, kuljetushankaluudet ja muut ylitsepääsemättömät vaikeudet ovat aina perusteltuja syitä toimituksien myöhästymisiin.
   
 3. Jos RBM hyväksyy tilauksen peruutuksen, kirjallinen peruutus täytyy olla saapunut RBM:lle vähintään 8 päivää ennen RBM:n antamaa arviota toimituspäivästä. Meillä on kuitenkin oikeus laskuttaa tilatuista tuotteista aiheutuneet kustannukset, jotka ovat tulleet käytetyistä materiaaleista tai työvoiman käytöstä.

  Jos asiakas kieltäytyy vastaanottamasta tilattua tuotetta, RBM:llä on oikeus laskuttaa asiakasta edestakaisista kuljetusmaksuista ja itse tilauksesta. Jokaisen tuotteen takaisinpalautus on aina ensin sovittava asiakaspalvelun kanssa.
   
 4. RBM tarjoaa kuuden vuoden takuun kirjatuiden valmistusvirheiden osalta. Takuu noudattaa nykyisiä eurooppalaisia vaatimuksia, jotka koskevat valituksia ja takuita.
   
 5. Takuu edellyttää, että ostaja on kertonut valmistusviasta RBM:lle enintään 2 kuukautta vian huomaamisen jälkeen.
   
 6. Takuu ei korvaa tuotteen väärinkäytöstä aiheutuneita vahinkoja.
   
 7. Kuuden vuoden takuu koskee normaalia käyttöä 8 tuntia päivässä. Jos tuotetta käytetään vuoroissa tai 24 tuntia peräkkäin, valitusoikeus vastaavasti lyhentyy mutta ei koskaan alle lakisääteisen vähimmäismäärän (2 vuotta).
   
 8. Tehdäkseen reklamaation ostajan täytyy ottaa yhteyttä jälleenmyyjään / maahantuojaan, jolta tuote on ostettu tai lähimpään jälleenmyyjään / maahantuojaan, jonka RBM on osoittanut.

  Tuotteet saa palauttaa RBM:n suostumuksella ja luvalla. Tuotteet on palautettava RBM:n määräämän kuljetusliikkeen kautta.
   
 9. Jos tuotteesta löytyy vikoja tai puutteita, katso kohta 4, takuu ja korvausvelvollisuus kattavat varaosat mutta eivät muiden osien vaihtoa tai niistä aiheutuneita työvoimakustannuksia.
   
 10. Näkyvät kuljetusvauriot on aina mainittava kuitattaessa lähetyslistaa ja niistä on ilmoitettava toimistoomme puhelimitse +45 99 50 56 60 seitsemän päivän kuluessa tuotteiden vastaanotosta.
   
 11. RBM vastaa vain henkilö-ja omaisuusvahingoista, jos voidaan osoittaa, että ne johtuivat RBM:n virheestä tai laiminlyönnistä tai RBM:n vastuunalaisista henkilöistä.

  RBM ei vastaa henkilö-ja omaisuusvahingoista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen väärinkäytöstä.

  RBM ei vastaa liiketappioista tai muista rahallisista tappioista.

  Mikäli kolmas osapuoli vaatii rahallista korvausta jommalta kummalta osapuolelta edellisen kohdan mukaisesti, kolmannen osapuolen täytyy informoida toista osapuolta välittömästi.
   
 12. Tapauksissa, joissa RBM ei pysty hankkimaan tarvitsemiaan materiaaleja tavarantoimittajilta tai tilaamaan kuljetusta aiemmin sovittuun hintaan, pidätämme oikeuden muuttaa hintoja aiheutuneiden kustannusten mukaan, vaikka olisimme sopineet muista hinnoista tätä ennen.
   
 13. Jos asiakas ei noudata sovittu maksuehtoja, erääntyneen laskun summaan lisätään kuukausittain viivästyskorko.
   
 14. Ellei toisin ole sovittu, RBM:n myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan.
   
 15. Kaikki riita-asiat tulee viedä tanskalaisen Maritime and Commercial Court of Copenhagen käräjäoikeuden eteen.